Knihovní řád

Registrace uživatele

Výpůjční služba

Přístup na internet

Úplné znění knihovního řádu a provozního řádu pro práci s Internetem vám na požádání poskytneme v knihovně.