Provoz v Místní knihovně Dobratice

K otevření knihovny a čítárny v Dobraticích došlo 7. dubna 1918.

Dnes je Místní knihovna Dobratice součástí systému knihoven České republiky

a podle zákona č. 257/2001 (knihovní zákon) vykonává informační, kulturní

a vzdělávací činnost. Při zajišťování knihovních fondů a služeb občanům

spolupracuje dle uzavřené dohody s Místní knihovnou Dobrá. 

Fond knihovny obsahuje především beletrii, ale nechybí ani základní naučná literatura. Dosahuje počtu svazků, z nichž je umístěno v oddělení pro dospělé a v dětském oddělení. 

V současné době sídlí knihovna vedle OÚ Dobratice, jeho blízkost jí umožňuje využívat prostory klubovny pro své čtenáře.

Zřizovatelem místní knihovny je Obec Dobratice.